RST YazılımRST Yazılım0850 532 5801İndirMENÜ

R-MES Üretim Yönetim Sistemi

R-Mes, teklif sürecinden, ihtiyaç analizlerine, ürün tedariğinden depo hareketlerine, maliyet analizlerinden kalite ve verimliliğe kadar tüm üretim verilerini, hem yönetim hem de saha verilerini, Logo (Kobi- Kurumsal) (GO 3- Tiger 3- Tiger Enterprise) ürünleri ile entegre olarak takip edebilirsiniz.

Üretimde Dijitalleşme ve İzlenebilirlik

R-Mes üretim emirlerini üretim sahasına aktarılmasını, sahadan gelen verileri analiz etmek için geniş bir veri kataloğu sunar. Üretim süreçlerin tamamı dijitalleştirilir, ayrıca kalite kontrol, proses kontrol, çıkış kontrol gibi denetimlerin tamamı hem istasyon ekranlarından, hem de mobil ekranlarından takip edilerek izlenebilirlik sağlanır. Muhasebe, planlama ve yönetim ile saha verileri tek bir yönetimde birleşir. Operasyon start-stop işlemleri, süre analizleri, durma nedenleri gibi birçok etken hem makine, hem personel verimliliğini analiz imkanı sunmaktadır.

R-MES Üretim Yönetim Sistemi Anapaket

R-MES Üretim Yönetim Sistemi Anapaket programı daha geniş ölçülerde üretim yapma imkanı sunmaktadır. Sahalarda ki çalışmalar düşünülerek dizayn edilmiş bir yapıdır.

 • Esnek üretim; Reçeteler referans olarak kullanılır, üretim süreçlerinde stok yönetimi mamul, hammadde yada yarı mamullerin en uygun maliyetlendirilmesi ve bunlara ait stokların takibinde yardımcı olmaktadır.
 • Süreç takibi; Planlanan üretimin başlamasını, durdurulmasını, tamamlanmasını planlama ve yönetim ekranından takip ettiğimiz gibi istasyon ekranından da takip edebiliriz.
 • Çoklu mamul üretimi; Mamul satırına birden fazla mamul seçmeye izin verir. Miktarsal veya maliyetlerde orantılı dağıtım yapılabilmesi, mamul kalibrasyonuna, ürün yan çıktılarının envantere alınabilmesine, mamul maliyetlerinin dağıtımına olanak sunmaktadır.
 • Seri no/seri lot ile çalışma; Hammaddelerde Logo kayıtlarında gelen seri numarası ve seri lotları seçilerek çıkışına izin verdiği gibi, mamul kalemleri için yeni seri numarası ve lot kayıtları oluşturularak kayıt altına alınmasına, barkod etiketlerine, kayıt raporlarına yazdırılabilmektedir.
 • Dövizli çalışma; Logodaki kur tablolarına göre satın alma döviz rakamlarını hesaplar. Satır bazlı döviz işlemlerini destekler.
 • İş istasyonları; Üretim atölyelerine özelleştirilmiş ekranlardır. Dokunmatik ekranları destekler üretime ait mamul ve sarf kalemlerini maliyetsiz olarak görüntüleme imkanı sunar.
 • Farklı ambarlar ile çalışma; mamul kalemleri ve sarf kalemleri için her birine ait satırlara farklı depolar tanımlanabilir. Bu depolar üzerinden giriş çıkış hareketleri takip edilebilir. Sarf ve üretimden giriş fişleri de ambar bazında grup oluşturulmaktadır. Her ürüne ait ambardaki maliyet tiplerini almayı sağlar.
 • Lokasyon bağımsız çalışma; Terminaller aynı network üzerinde çalışmak zorunda değildir belirlenen portlar sayesinde, farklı şehirlerde hatta ülke de bile uzak masaüstüne ihtiyaç duymadan veri girişi yapabilmekteyiz.
 • İhtiyaç analizi; Gelişmiş browser yönetimi üzerinde seçilen üretimi yada birden fazla üretimi seçerek ihtiyaç analizi alabilir ve logo ile karşılaştırabiliriz.
 • Sipariş ile çalışma; Logo siparişlerindeki kalemlere ait reçeteler var ise üretime çağırabiliriz.
 • Üretimde cari takibi; Cariye ait üretim emri oluşturma imkanı sunarken, carilere ait üretim emirlerini filtreleme ve raporlama imkanı da sunmaktadır.
 • Masraf kartları; Masraf kalemleri Logodan bağımsız çalışmaktadır. Üretim miktarlarına göre değişkenlik gösteren tutar hesaplamalarına yansıtılabilmektedir.
 • Alınan hizmet faturaları; Logodan alınan hizmet kartları üretime çağırılabilmekte ve üretim maliyetine yansıtılabilmektedir.
 • Reçete yönetimi; Reçeteler üretimde kullanılan şablonlardır, olma zorunluluğu yoktur standart üretimler için kolaylıklar sağlamaktadır. Toplu reçeteler düzenlenebilir, reçetedeki kalemler toplu olarak değiştirilebilir, reçetelere grup kodları tasnif edilebilir.
 • Reçete bağımsız çalışma; Reçete oluşturmadan üretim emri oluşturulabilmekte, üretimlere reçeteler ile çağırıldığında reçete den çağırılan üretim için değişiklikler yapılabilmektedir.
 • Gelişmiş raporlamalar; Üretimin tarihlerine, üretimin durumuna, carisine, mamule, hammaddeye ve birçok filtrelemeler ile hazır tasarımı olan raporlara ulaşma imkanı sunmaktadır.

Teklif Yönetimi Modülü

Özellikle konfigürasyon üretimi yapılan firmalarda mamul maliyetleri değişkenlik gösterir. Dolayısı ile maliyet ve teklif süreçleri kullanılacak hammadde işçilik ve masraflara göre değişkenlik gösteren üretimler reçetelerden teklif ekranına alınabilir, gerekli değişiklikler ve hesaplamalar yapıldıktan sonra maliyet değişkenlerine teklif fiyatları atanarak mamul teklif fiyatı oluşturulur.

Rota-Operasyon Tanımlama Modülü

Üretim emirlerinin gerçekleşmesini sağlayan gerekli işlemleri operasyonlar ile sağladığımız bir yapıdır. Bu yapının gerçekleşmesinde yardımcı olan kısımda Rotadır. Sahadaki çalışmalarda gerekli olan ve üretimin aşamalarını kolaylıkla takip edebileceğimiz bir yapıdan oluşmaktadır.

Geriye Dönük Maliyetlendirme Modülü

Object lisansı (kurumsal ürünler) verdiği imkanlar ile daha geniş maliyet türlerini kullanma imkanı vermektedir.

Tanım Setleri ve Kontrol Formları Modülü

Saha uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilen iş ve işlemler için kontrol kavramı ön plana çıkmıştır. Alınan siparişin düzgün ve doğru bir şekilde son kullanıcıya aktarılması için gerekli olan yapıdır. Bu yapı sayesinde istenilen ürün ile kullanıcıya verilen ürünün özelliklerini karşılaştırma imkanı sunmaktadır.

Mobil İstasyon Yönetimi Modülü

Mobil operatörün birden fazla istasyonun faaliyetlerini denetleyen, start-stop durumlarını, durma nedenlerini girebildiği, bekleyen üretimlerin takip edilebildiği, kalite kontrol, proses kontrol ve çıkış kontrol formlarının düzenlendiği, depo giriş ve çıkışlarının yapıldığı, üretim saha denetiminin daha dinamik hale geldiği uygulamadır.

Proje Modülü

Proje bazlı üretim yapan üretim tesisleri için geliştirilmiştir. Tanımlanan proje emirlerine hem müşteri detayları girilebilir hem de proje standartlarının belirlendiği yapıdır. Projeye bağlı çok sayıda üretim emri ihtiyaca göre tek tek oluşturulabildiği gibi, excelden toplu olarak ta, projeye bağlı üretim detayları üretim emirlerine aktarılabilmektedir.

REFERANSLARIMIZ
KurumsalRST YazılımHepkebirler Mahallesi Munire Sokak No:31 Kastamonu
0850 532 5801