RST YazılımRST Yazılım0850 532 5801İndirMENÜ

R-MES Üretim Yönetim Sürüm Notları

R-MES Üretim Yönetim Sürüm Notları

R-MES Üretim Yönetim Sistemi Sürüm Notları v3.20.56

HATA DÜZELTMELERİ

 • Rota kullanımı ile ilgili hata düzeltmeleri yapıldı.
 • Maliyetlendirme modülündeki hata düzeltmeleri yapıldı.
 • Üretim tamamlandı yapıldığında eksi stok kontrolündeki hata düzeltmesi yapıldı.
 • Kontrol formu modülünde kontrol form türü seçilip üretim ara butonuna tıklandığında oluşan hata giderildi.
 • Programın yönetici yetkisi olan kullanıcı ile açmaya zorlanması kaldırıldı.
 • Logo Object ile fiş işlerken muhasebe fişi işle kısmında oluşan hata giderildi.
 • Sipariş ile çalışma performans sorunları giderildi.
 • Paketleme modülünde hata düzetmeleri yapıldı.
 • Üretim emri kopyalandığında operasyon durumlarının da kopyalanması hatası giderildi.

GELİŞTİRME

 • Parçalı üretimlerin üretimden giriş fişlerinin işlenebilmesi özelliği eklendi.
 • Teklif modülüne ek olan 'Konfigürasyon Modülü' eklendi.
 • İstasyon yönetim ekranı eklendi.
 • Üretim emirleri listesine 'Ana Üretim Numarası' alanı eklendi.
 • Seri/Lot numarası üretim işlemi için çeşitli tür parametresi eklendi.
 • Aynı seri/lot numarasının üretilebilmesi parametresi eklendi.
 • Üretim Emiri Kayıt, reçete kayıt ve teklif formunda dövizli çalışma ile ilgili revizyon yapıldı:

• Döviz maliyetinin esas alınacağı tarih belirlenebilmesi ile ilgili 'Maliyet Hesaplama Tarihi' parametresi eklendi.
• Üretimde kullanılan döviz türünün seçilebilmesi için 'Üretim Döviz Türü' parametresi eklendi.
• Erp de kullanılan kur türünü çekebildiğimiz 'Döviz Kur Alanı' satırlardaki para birimini yerel veya dövizli olarak seçebildiğimiz 'Para Birimi (Satırlar)' parametreleri ekendi.
• Kur tarihinin belirlenebileceği 'Döviz Kuru Tarihi' ile maliyet dövizinin seçiminin yapılabileceği 'Maliyet Dövizi' parametresi eklendi.

 • Malzeme maliyetleri alınırken, 0 tutarındaki son hareketlerin yansıtılmaması için 'Maliyetsiz Hareketleri Yoksay' parametresi eklendi.
 • Teklif modülüne özellik seti modülü entegre edildi.
 • Teklif modülüne teklif marjı alanı eklendi.
 • Veri tabanı yönetimde yapılan revizyon ile: (Görüntü ve dokümanları kaydedebilmek için ayrı bir veri tabanı oluşturulabilmektedir. Yeni bir veri tabanı üzerinde çalışma dönemi oluşturulabilmektedir.)
 • Görseller ekranında pdf yüklenebilmesi özelliği eklendi.
 • Çıkış kontrol paketleme işleminin üretim emirleri listesi üzerinden yapılması sağlandı.
 • Üretim emirleri listesi için paketleme yazdırma menüsü eklendi.
 • Operasyon başlatıldığında üretim emri statüsü 'Başladı' durumuna otomatik geçmesi özelliği eklendi.
 • Tüm üretim emirleri listelerine sipariş numarası, doküman izleme numarası ve proje kodu alanları.
 • Maliyetlendirme Modülünde revizyon yapıldı.
 • Fişler gönderilmeden önce Logo stok miktarları kontrol edilerek eksiye düşecek satır bilgisinin listelenmesi sağlandı.

DÜZENLEME

 • Logo kayıtlarında eksi bakiye işlemlerinde, fişler gönderilmeden önce Logo stok miktarları kontrol edilerek eksiye düşecek satır bilgisinin listelenmesi sağlandı.
 • Satın alma ve satış fiyat kartı maliyet tipleri kapatıldı.
 • Program ayarlarındaki özelleştirme kısmına çeşitli sektör bilgileri eklendi.
 • Paketleme raporuna kargo ve sevk bilgileri alanları eklendi.
 • Paketleme bölümü, varsayılan türü, düzenlenecek paket miktarı, varsayılan içerik türü, paket malzeme miktarı ve varsayılan ön değerleri parametreye bağlandı.
 • İşlemler menüsünde düzenleme yapıldı.

Sürüm Notları v3.20.55

HATA DÜZELTMELERİ

 • Üretim sarf kalemlerinde lot listesinde birim çevrimi hesaplama hatası giderildi.
 • Lot logo kalan miktar kısmının hatalı hesaplama sorunu giderildi.
 • Lot girişi yapılırken önce sarf ile işlem yapıldığında seçilen lot miktarını fire için seçim yapılırken hesaplamaması sorunu giderildi.
 • Lot girişi yapılırken logo kalan bakiye sıfır a düştüğünde tekrar giriş hareketlerinden lot seçmeye izin verme sorunu giderildi.
 • Mamul lot girişi ekranında yeni üret seçeneği ile alt biriminden lot üretmek istediğimizde miktar kısmının hatalı hesaplaması düzeltildi.
 • Reçeteye tanımlanmış manuel girilen masraf üretime eklendiğinde maliyeti masraf kartında tanımlı olan maliyet olarak gelmesi hatası giderildi.
 • Masraf tanımlı reçeteden üretim oluşturulurken reçete patlatma bilgilerinin hatalı gösterilmesi sorunu giderildi.
 • Reçete patlatma modülünde ihtiyaç miktarı hatalı hesaplanması sorunu giderildi.
 • Reçete 'Açıklama' alana 50 karakter olarak sınırlandırılarak Logo'ya işleme hatası giderildi.
 • Herhangi bir üretimde tanımlı masraf kartı silindiğinde üretim değiştirme işleminde oluşan hata giderildi.
 • Üretim emri kaydında malzeme birimi alanına manuel birim yazıldığında oluşan hata giderildi.
 • ADMIN kullanıcısının operatör seçiminde yetki problemi giderildi.
 • Üretimi tamamlanmış logo fişleri işlenmiş olan bir üretimde logo fişleri geri aldığımızda oluşan hata giderildi.
 • Stok miktar hesaplama biriminde seçim olmaması sorunu giderildi.
 • Reçete maliyetinin hesaplanmasında oluşan hata giderildi.
 • Üretim emirleri listesinde filtreden operasyon bazlı filtreleme seçildiğinde oluşan hata giderildi.
 • Raporlar kısmındaki filtre de tarihler girilip, üretim numarası ve üretim durumu girildiğinde oluşan hata giderildi.
 • Siparişten yada projeden üretim oluşturulduğunda sipariş numarası yarı mamullere de gelmesi sağlandı.
 • Çıkış Kontrol kayıtlı formlara girilip herhangi bir form açılmak istendiğinde oluşan hata giderildi.
 • Sipariş ve projeden üretim oluşturulduğunda termin tarihini proje veya sipariş termin tarihi olarak gösterilmesi sağlandı.

GELİŞTİRME

 • Paketleme modülü yenilendi.
 • Lot girişi için toplu olarak FIFO girişlerine göre otomatik seçim özelliği eklendi.
 • Diğer üretimlerdeki ve Logo'daki seri / lot numaraları görüntüleme ekranı seri / lot no giriş ekranına eklendi.
 • Mamul miktarına bağlı olarak rota sürelerinin güncellenmesi parametre olarak eklendi.
 • İşyeri bilgisi varsayılan olarak gelmesi parametrelere eklendi.
 • Ürün etiket yazdırma alanlarına malzemenin 2. biriminin barkodunun eklendi.
 • Kullanıcılara mobil istasyon görüntüleyebilme yetkisi eklendi.

DÜZENLENME

 • Operatörlerde toplu seçim yapılabilmesi ayarlandı.
 • Masraf kartı tanımında markup seçildiğinde Tutar ve Tutar Sabitle alanları pasif olarak ayarlandı.
 • Gantt şeması 'İncele' modunda değil 'Düzenle' modunda açılması ayarladı.
 • Gantt şeması Üretim Numarası yerine Üretim Belge Numarası olarak değiştirildi.
 • 'Mamullerin üretim durumlarının tümü tamamlandı ise üretim fişi tamamlandı yapılabilir' parametresi kaldırıldı.

Tüm sürüm notlarını aşağıdaki PDF dosyasını indirip inceleyebilirsiniz.

KurumsalRST YazılımHepkebirler Mahallesi Munire Sokak No:31 Kastamonu
0850 532 5801