RST YazılımRST Yazılım0850 532 5801İndirMENÜ

R-MES Üretim Yönetim Sürüm Notları

R-MES Üretim Yönetim Sürüm Notları

R-MES Üretim Yönetim Sistemi Sürüm Notları 3.22.62

GELİŞTİRME

 • Tanımlı Fiyat Kartı Öncelik ve Sıralama Seçeneği Ayarlara eklendi.
 • Satınalma ve Satış Fiyatları Maliyet Türü olarak eklendi.
 • Tanımlı satış ve satınalma fiyatlarına birim çevrimi eklendi.
 • Ayarlar Sarf Maliyet Türü alanına Satınalma ve Satış Fiyatı eklendi.
 • Teklif kayıt ekranında ön izle butonu eklendi.
 • Sarf satırlarının sıralı kaydedilmesi ve gösterilmesi özelliği eklendi. Ekle butonlarının işlevi seçili satıra yeni satır eklemesi şeklinde güncellendi.
 • Logo sipariş sayfasına (ve ayarlara) yarı mamulleri sor parametresi eklendi.
 • İçerik menüsüne tüm grubu seç butonu eklendi.
 • Teklif marjını tüm satırlara uygulama özelliği eklendi.
 • Teklif rapor alanlarına cari ilgili ve mail alanları eklendi.
 • KDV siz İndirimli teklif toplamı alanı rapora eklendi.
 • Reçete Teklif Üretim kayıt ekranlarına sarf birim toplamları özelliği eklendi.
 • Logo sipariş listesinde refactor yapıldı. Performans artışı sağlandı. Loglar eklendi. Reçete listesine loglar eklendi.
 • Yalın üretim siparişten üretim işleminde üretilebilecek yarı mamuller ekranın açılması parametreye bağlandı.
 • 'Sarftan Mamul Miktarı Hesapla' parametresi eklendi. Aynı birimdeki sarflardan mamul miktarı hesaplaması özelliği eklendi.
 • 'Üretim Fişi' ve 'Üretim Raporu' raporlarına 'Sarf Birim Toplamları' alanı eklendi.
 • Sipariş birleştirildikten sonra üretim oluşturulurken birden fazla reçete bulunması durumunda reçete seçim özelliği eklendi.
 • MRP den oluşturulan satınalma siparişlerinde malzemelerin son satın alınan cariye göre fişlerinin oluşturulması sağlandı.
 • Siparişten üretim oluşturma ekranı içerik menüsüne kısmi üretimlerin listeleneceği 'Üretim Emirleri' butonu eklendi.
 • Siparişten üretim oluşturulduğunda mamul ekranındaki miktar alanının düzenlenemez olması sağlandı ve yalın üretim kayıtlarından yapılan miktar değişikliklerinin üretilen sipariş bilgisini de güncellemesi sağlandı.
 • Siparişten üretim oluşturulduğunda yalın üretim fişlerine stoğa üretim olmasa bile 0 miktarlı satır gelmesi sağlandı.
 • Kalite Kontrol Formlarının hızlı giriş ve yazdırması yapıldı. Üretim sevke hızlı tuş kombinasyonu eklendi.
 • Rezerve edilen lotlara reçete bazlı toplu silinmesi sağlandı.

 DÜZENLEME

 • Bölüm ve operatör tanımlarında düzenleme yapıldı. Kart Kodu kontrolünde iyileştirmeler yapıldı.
 • Teklif indirimli tutar liste ekranında da gösterilmesi sağlandı
 • Sipariş fişi Logo'ya işlendiğinde alt indirim satırının eklenmesi sağlandı ve hesaplamalar yapıldı.
 • Sipariş ekranında üretim oluşturma işleminde reçetesinin olup olmaması kontrolü yapıldı.

 HATA DÜZELTMELERİ

 • Hareket özel kod alanının boş olmasından kaynaklanan Logoya fiş işlemede DbNull hatası giderildi.
 • İstasyon ve Makine kayıt hatası giderildi.
 • Object ile fiş işlemede: RST Projeden oluşan üretimin logoya işlenirken hatalı proje kod atanması düzeltildi.
 • Proje aramada bulamama hatası giderildi.
 • Reçete patlatma ekranında oluşan 'birden fazla aynı key' hatası düzeltildi ve hata oluştuğunda
 • hatanın gösterilmesi sağlandı.
 • Logo siparişten üretim oluşturma işleminde birden fazla reçete görme problemi giderildi.
 • Teklif düzenle ile açıldığında indirim tutarı hatalı gelme problemi düzeltildi. Sarf satırı marj oranı hesaplama hatası düzeltildi.
 • Malzeme seçim ekranında çarpıdan kapatıldığında seçim yapılmış gibi davranma hatası giderildi.
 • Üretim emirleri listesinde tüm grup satırları seçili iken yapılan işlemlerde, işlem yapmama hatası giderildi.
 • Proje kodunun Logo'ya aktarılması hatası düzeltildi.
 • Rota tanımlama formunda tam ekran görsel bozukluklar giderildi.
 • Reçeteden teklif oluşturunca teklif tutarının hesaplanması düzeltildi.
 • Sevk işleminde seri/lot kontrolü yapılırken eşitlik işlemine tolerans eklendi. Bilgiler girildiğinde oluşan seri/lot girin uyarısı hatası giderildi.
 • Yeni reçete kayıt işleminde rota bilgisinin kaydedilmemesi hatası giderildi.
 • Sipariş ekranında promosyon satırlarının gösterilmemesi hatası giderildi.
 • Siparişten üretim oluşturma ekranında gruplama yapıldığında hatalı verilerle işlem yapma hatası giderildi.
 • Özellik giriş ekranının büyütüldüğünde listenin sabit durması hatası giderildi.
 • Logo proje kodlarının artık referanssız olarak üretime tanımlanması sağlandı ve rst proje kodu ile karışmasından kaynaklı logoya aktarımda oluşan problem giderildi. Üretim emirleri listesine proje kodu gelmeme sorunu giderildi.

 Sürüm Notları v3.20.55

HATA DÜZELTMELERİ

 • Rota kullanımı ile ilgili hata düzeltmeleri yapıldı.
 • Maliyetlendirme modülündeki hata düzeltmeleri yapıldı.
 • Üretim tamamlandı yapıldığında eksi stok kontrolündeki hata düzeltmesi yapıldı.
 • Kontrol formu modülünde kontrol form türü seçilip üretim ara butonuna tıklandığında oluşan hata giderildi.
 • Programın yönetici yetkisi olan kullanıcı ile açmaya zorlanması kaldırıldı.
 • Logo Object ile fiş işlerken muhasebe fişi işle kısmında oluşan hata giderildi.
 • Sipariş ile çalışma performans sorunları giderildi.
 • Paketleme modülünde hata düzetmeleri yapıldı.
 • Üretim emri kopyalandığında operasyon durumlarının da kopyalanması hatası giderildi.

GELİŞTİRME

 • Parçalı üretimlerin üretimden giriş fişlerinin işlenebilmesi özelliği eklendi.
 • Teklif modülüne ek olan 'Konfigürasyon Modülü' eklendi.
 • İstasyon yönetim ekranı eklendi.
 • Üretim emirleri listesine 'Ana Üretim Numarası' alanı eklendi.
 • Seri/Lot numarası üretim işlemi için çeşitli tür parametresi eklendi.
 • Aynı seri/lot numarasının üretilebilmesi parametresi eklendi.
 • Üretim Emiri Kayıt, reçete kayıt ve teklif formunda dövizli çalışma ile ilgili revizyon yapıldı:

• Döviz maliyetinin esas alınacağı tarih belirlenebilmesi ile ilgili 'Maliyet Hesaplama Tarihi' parametresi eklendi.
• Üretimde kullanılan döviz türünün seçilebilmesi için 'Üretim Döviz Türü' parametresi eklendi.
• Erp de kullanılan kur türünü çekebildiğimiz 'Döviz Kur Alanı' satırlardaki para birimini yerel veya dövizli olarak seçebildiğimiz 'Para Birimi (Satırlar)' parametreleri ekendi.
• Kur tarihinin belirlenebileceği 'Döviz Kuru Tarihi' ile maliyet dövizinin seçiminin yapılabileceği 'Maliyet Dövizi' parametresi eklendi.

 • Malzeme maliyetleri alınırken, 0 tutarındaki son hareketlerin yansıtılmaması için 'Maliyetsiz Hareketleri Yoksay' parametresi eklendi.
 • Teklif modülüne özellik seti modülü entegre edildi.
 • Teklif modülüne teklif marjı alanı eklendi.
 • Veri tabanı yönetimde yapılan revizyon ile: (Görüntü ve dokümanları kaydedebilmek için ayrı bir veri tabanı oluşturulabilmektedir. Yeni bir veri tabanı üzerinde çalışma dönemi oluşturulabilmektedir.)
 • Görseller ekranında pdf yüklenebilmesi özelliği eklendi.
 • Çıkış kontrol paketleme işleminin üretim emirleri listesi üzerinden yapılması sağlandı.
 • Üretim emirleri listesi için paketleme yazdırma menüsü eklendi.
 • Operasyon başlatıldığında üretim emri statüsü 'Başladı' durumuna otomatik geçmesi özelliği eklendi.
 • Tüm üretim emirleri listelerine sipariş numarası, doküman izleme numarası ve proje kodu alanları.
 • Maliyetlendirme Modülünde revizyon yapıldı.
 • Fişler gönderilmeden önce Logo stok miktarları kontrol edilerek eksiye düşecek satır bilgisinin listelenmesi sağlandı.

DÜZENLEME

 • Logo kayıtlarında eksi bakiye işlemlerinde, fişler gönderilmeden önce Logo stok miktarları kontrol edilerek eksiye düşecek satır bilgisinin listelenmesi sağlandı.
 • Satın alma ve satış fiyat kartı maliyet tipleri kapatıldı.
 • Program ayarlarındaki özelleştirme kısmına çeşitli sektör bilgileri eklendi.
 • Paketleme raporuna kargo ve sevk bilgileri alanları eklendi.
 • Paketleme bölümü, varsayılan türü, düzenlenecek paket miktarı, varsayılan içerik türü, paket malzeme miktarı ve varsayılan ön değerleri parametreye bağlandı.
 • İşlemler menüsünde düzenleme yapıldı.

Sürüm Notları v3.20.55

HATA DÜZELTMELERİ

 • Üretim sarf kalemlerinde lot listesinde birim çevrimi hesaplama hatası giderildi.
 • Lot logo kalan miktar kısmının hatalı hesaplama sorunu giderildi.
 • Lot girişi yapılırken önce sarf ile işlem yapıldığında seçilen lot miktarını fire için seçim yapılırken hesaplamaması sorunu giderildi.
 • Lot girişi yapılırken logo kalan bakiye sıfır a düştüğünde tekrar giriş hareketlerinden lot seçmeye izin verme sorunu giderildi.
 • Mamul lot girişi ekranında yeni üret seçeneği ile alt biriminden lot üretmek istediğimizde miktar kısmının hatalı hesaplaması düzeltildi.
 • Reçeteye tanımlanmış manuel girilen masraf üretime eklendiğinde maliyeti masraf kartında tanımlı olan maliyet olarak gelmesi hatası giderildi.
 • Masraf tanımlı reçeteden üretim oluşturulurken reçete patlatma bilgilerinin hatalı gösterilmesi sorunu giderildi.
 • Reçete patlatma modülünde ihtiyaç miktarı hatalı hesaplanması sorunu giderildi.
 • Reçete 'Açıklama' alana 50 karakter olarak sınırlandırılarak Logo'ya işleme hatası giderildi.
 • Herhangi bir üretimde tanımlı masraf kartı silindiğinde üretim değiştirme işleminde oluşan hata giderildi.
 • Üretim emri kaydında malzeme birimi alanına manuel birim yazıldığında oluşan hata giderildi.
 • ADMIN kullanıcısının operatör seçiminde yetki problemi giderildi.
 • Üretimi tamamlanmış logo fişleri işlenmiş olan bir üretimde logo fişleri geri aldığımızda oluşan hata giderildi.
 • Stok miktar hesaplama biriminde seçim olmaması sorunu giderildi.
 • Reçete maliyetinin hesaplanmasında oluşan hata giderildi.
 • Üretim emirleri listesinde filtreden operasyon bazlı filtreleme seçildiğinde oluşan hata giderildi.
 • Raporlar kısmındaki filtre de tarihler girilip, üretim numarası ve üretim durumu girildiğinde oluşan hata giderildi.
 • Siparişten yada projeden üretim oluşturulduğunda sipariş numarası yarı mamullere de gelmesi sağlandı.
 • Çıkış Kontrol kayıtlı formlara girilip herhangi bir form açılmak istendiğinde oluşan hata giderildi.
 • Sipariş ve projeden üretim oluşturulduğunda termin tarihini proje veya sipariş termin tarihi olarak gösterilmesi sağlandı.

GELİŞTİRME

 • Paketleme modülü yenilendi.
 • Lot girişi için toplu olarak FIFO girişlerine göre otomatik seçim özelliği eklendi.
 • Diğer üretimlerdeki ve Logo'daki seri / lot numaraları görüntüleme ekranı seri / lot no giriş ekranına eklendi.
 • Mamul miktarına bağlı olarak rota sürelerinin güncellenmesi parametre olarak eklendi.
 • İşyeri bilgisi varsayılan olarak gelmesi parametrelere eklendi.
 • Ürün etiket yazdırma alanlarına malzemenin 2. biriminin barkodunun eklendi.
 • Kullanıcılara mobil istasyon görüntüleyebilme yetkisi eklendi.

DÜZENLENME

 • Operatörlerde toplu seçim yapılabilmesi ayarlandı.
 • Masraf kartı tanımında markup seçildiğinde Tutar ve Tutar Sabitle alanları pasif olarak ayarlandı.
 • Gantt şeması 'İncele' modunda değil 'Düzenle' modunda açılması ayarladı.
 • Gantt şeması Üretim Numarası yerine Üretim Belge Numarası olarak değiştirildi.
 • 'Mamullerin üretim durumlarının tümü tamamlandı ise üretim fişi tamamlandı yapılabilir' parametresi kaldırıldı.

Tüm sürüm notlarını aşağıdaki PDF dosyasını indirip inceleyebilirsiniz.

KurumsalRST YazılımHepkebirler Mahallesi Munire Sokak No:31 Kastamonu
0850 532 5801